Bethesda Thuiszorg

Verpleging

Verpleging

Als u ernstig ziek bent of gehandicapt en gespecialiseerde verpleging nodig hebt, dan zijn wij er voor u. Onze ervaren verpleegkundigen bieden u de (gespecialiseerde) verpleging die in uw situatie nodig is.

Het kan  gaan om het verzorgen van wonden, toedienen van medicijnen of het geven van injecties. Maar het kan ook zijn dat u specialistische verpleegkundige hulp nodig heeft, bijvoorbeeld een infuus voor het bestrijden van pijn of het toedienen van antibiotica, een katheter inbrengen (vrouwen) of verzorgen, sondevoeding toedienen of een maagsonde inbrengen. Dat kan tegenwoordig heel goed thuis.

Gespecialiseerde verpleegkundigen verlenen u deze zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Voor verpleging thuis zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor u beschikbaar.

Wat is verpleging?

Verplegen heeft als doel het ondersteunen en activeren van een zorgvrager als deze door een ziekte, aandoening of beperking of de gevolgen hiervan niet meer in staat is volledig voor zichzelf te zorgen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een situatie waarin de zorgvrager op een dragelijke manier met zijn ziekte om kan gaan. Uitgangspunt is het zoveel mogelijk stimuleren van de zorgvrager in wat hij/zij  (nog) zelf kan en het ondersteunen van de zorgvrager waarin deze hierin tekort schiet. Het verplegen heeft vaak een directe relatie met aspecten die verband houden met een ziekte of beperking.

Indicatie

Voor verpleging hebt u een indicatie nodig. De indicatie  wordt in samenspraak met u/ uw mantelzorger en de eventuele zorgvraag vanuit huisarts of specialist samengesteld. Als u in aanmerking wilt komen voor een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie dan dient u deze bij het CIZ aan te vragen. Bethesda Thuiszorg levert ook verpleging op particuliere basis, hiervoor betaalt u een uurtarief.

Aanvragen

Een telefoontje naar ons is voldoende. U wordt dan in contact gebracht met de zorgcoördinator van Bethesda Thuiszorg. U kunt ook gebruik maken van het “Contactformulier” via Contact of van Zorg Aanvragen