Bethesda Thuiszorg

Strategie

Hoofddoel van de strategie is het consolideren van onze positie als een goede en duurzame onderneming in de zorgsector met een kijker op het vergroten van de kwaliteit van ons werk; het leveren van zorg met behulp van de diagnostiek van Omaha  en de Emancipatorische visie.
Door de cliënt niet alleen als holistisch eenheid te zien maar door de problematiek in zijn directe omgeving aan te pakken en te werken aan zijn zelfredzaamheid. De cliënt zodanig stimuleren gebruik te maken van zijn competenties en leren leven met zijn beperkingen.
Vervolgens participatie in de samenleving optimaliseren door aangepaste arbeidsplaatsen te creëren.
Wij richten ons ook op de multiculturele samenleving, zowel autochtonen als allochtonen die niet of nauwelijks bekend zijn met de Westerse samenleving zijn onze speerpunt. OP deze manier  kan hoogwaardige zorg gegarandeerd worden.

Bethesda Thuiszorg gaat zicht richten op specifieke klantgroepen, waarbij de nadruk zal liggen op de GGZ zorg, gewone zorg en ondersteuning op het gebied van de Psychiatrische problemen, oncologie, palliatieve en  terminale zorg, revalidatie en mensen met een aangeboren – niet aangeboren hersenletsel  en COPD-aandoening. Daarnaast gaat Bethesda Thuiszorg op zoek naar samenwerkingspartijen op het gebied van verzorging en verpleging van cliënten die waarden hechten aan een specifiek levensbeschouwelijk of godsdienstige achtergrond.

Daarnaast wil Bethesda Thuiszorg een transitie van de tweede lijn zorg  “ziekenhuisopname” naar de eerste lijn zorg “thuiszorg’ realiseren, door het bieden van professionele competenties op het gebied van curatieve zorg. Dit vereist specialistische kennis van de zorgprofessionals en korte lijnen met de behandelaren.

Samengevat wil Bethesda Thuiszorg met name een zorginhoudelijk expert zijn die de aansluiting met de individuele achtergrond van de cliënt goed weet te leggen. Een sterke verankering binnen de keten, gecombineerd met belevingsgerichte zorg binnen een vangnet, wordt gezien als het onderscheidende vermogen van Bethesda Thuiszorg. De betrokkenheid richting de cliënt en de lokale kracht van de omgeving dient optimaal te worden gefaciliteerd vanuit Bethesda Thuiszorg. Dit stelt een veelheid aan eisen voor de interne organisatie van Bethesda Thuiszorg.