Bethesda Thuiszorg

Over ons

Bethesda Thuiszorg

Over Bethesda

Bethesda Thuiszorg is er voor iedereen die zorg nodig heeft. Onze deskundige zorg- en hulpverleners staan voor u klaar. Ons dienstenaanbod is breed, van huishoudelijke hulp tot intensieve gezinsbegeleiding. Ons werkgebied is de Zaanstreek, onze betrokkenheid en kwaliteit van zorg voor onze cliënten heeft altijd bovenaan gestaan in de levering van onze diensten. 

De emancipatorische zorgvisie

De cliënt wordt als een uniek persoon binnen zijn omgeving gezien, tevens als iemand, die zelf richting geeft aan zijn leven (geëmancipeerd), waardoor een optimale kwaliteit van leven tot uiting komt.

Missie

Bethesda Thuiszorg focust zich op het brede terrein van zorg en welzijn in een kader waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Wij verlenen professioneel professionele zorg en participeren in een samenleving waarin destigmatisering en participatie in de samenleving essentieel is  zijn. Mede hierdoor kunnen kan de cliënt in zijn vertrouwde omgeving optimaal blijven functioneren.

Het leveren van zorg op een manier die aansluit op de persoonlijke wensen en de leefsituatie van de cliënt  waarbij cliënt en middelen optimaal op elkaar afgestemd zijn en voldoet aan kwalitatief hoogwaardig zorgstandaarden.

1.    Het coördineren van optimale zorgverlening in de ketenzorg gericht op preventie, cure, care en nazorg.
2.    Het reduceren en of ondersteunen van Multi- probleem gezinnen.
3.    Kwetsbare groepen van mensen trainen tot optimale participatie in de samenleving.
4.    Optimale ondersteuning bieden aan zowel sociaalmaatschappelijke – als financiële problematiek “zowel preventief als care”

•    verpleging
•    persoonlijke verzorging
•    begeleiding
•    hulp bij het huishouden
•    Individuen, groepen, jeugd, volwassenen,
•    ouderen als systemen (gezin, school, vrije tijd).
•    Mentaal-, fysiek-,
•    Sociaal-maatschappelijk als een combinatie van alle drie voorgaande probleemgebieden: Multi-problematiek.
•    24- uurs zorg “PTZ” 
•    In het particuliere segment, dus voor eigen rekening van de zorgvrager bieden wij vriendschappelijk huisbezoek, assistentie bij doktersbezoek.

Bethesda Thuiszorg zet zich de komende  jaren  in voor de volgende cliëntsegmenten:

•    Palliatieve terminale zorg
•    Interculturele doelgroep
•    Niet aangeboren – aangeboren hersenletsel
•    COPD
•    Oncologie
•    ALS
•    Revalidatie