Uitsluitings criteria Bethesda Thuiszorg


Er zijn situaties waarin Bethesda Thuiszorg kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. Gezien het open karakter van Bethesda Thuiszorg kunnen wij helaas niet iedereen hulp aanbieden:

• Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;

• Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager dusdanig is dat Bethesda Thuiszorg onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.

Cliënten die Bethesda Thuiszorg niet de zorg kan bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden, en daarmee uitgesloten worden zijn:

• Cliënten met problematisch, cq. storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet/nauwelijks beïnvloedbaar is;

• Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;

• Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;

• Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen; Cliënten die verbaal agressief zijn;

• Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;

• Cliënten die de hulp van Bethesda Thuiszorg niet accepteren;

• Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren.

Op basis van de uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Bethesda Thuiszorg de cliënt in zorg neemt. Er wordt dus telkens een individuele beoordeling gemaakt. Indien een cliënt die al in zorg is de ‘bovengrens’ nadert zal overwogen worden of overplaatsing noodzakelijk is naar een geschikte zorgvoorziening. Bij Bethesda Thuiszorg kunnen we geen crisisopvang verschaffen. Ook medewerkers van Bethesda Thuiszorg passen beperkte vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Dit in overleg met de cliënt en huisarts.

Bethesda Thuiszorg (centrale)

 • Kleine Tocht 8A
  1507 CB Zaandam
 • KVK: 37110223
  BTW: 199502638B01
 • Vanaf 1 april 2020 is het nieuwe adres:
 • Weverstraat 9a, 1561EE Krommenie

Telefoon

 • Tel.: 088-0103000
 • Fax: 088-0103099
   

Contactformulier