Bethesda Thuiszorg Opleidingsplan: de ontwikkelingsbehoefte/-noodzaak en uitvoeringsplan
(format-versie: September 2015)

1.  Inleiding

Het wordt steeds belangrijker en steeds meer gevraagd dat bedrijven structureel te werken aan de ontwikkeling van hun kennis en kunde.
Een instrument om dit ter hand te nemen is het opzetten van een Bedrijfsopleidingsplan. Tevens wordt hiermee aantoonbaar voor externen, hoe Bethesda Thuiszorg haar ontwikkeling wil realiseren.
Hieronder volgt stapsgewijs de tot standkoming van de bedrijfdsopleidingsplan van Bethesda Thuiszorg. Het stappenplan start bij het in beeld brengen van de huidige (aanwezige) én toekomstige (gewenste) situatie van Bethesda Thuiszorg. Vervolgens zullen de consequenties van de geschetste situatie (het verschil tussen aanwezige en gewenste situatie), in relatie met de benodigde kennis en kunde gebracht worden.
Met behulp van de antwoorden op de gestelde vragen wordt in beeld gebracht wat de hiaten of verbeterpunten zijn ten aanzien van de restauratiekennis en -kunde van Bethesda Thuiszorg. Tenslotte wordt in een schema aangegeven welke activiteiten Bethesda Thuiszorg concreet onderneemt om aan kennis- en kunde ontwikkeling te werken.

Bethesda Thuiszorg (centrale)

 • Kleine Tocht 8A
  1507 CB Zaandam
 • KVK: 37110223
  BTW: 199502638B01
 • Vanaf 1 april 2020 is het nieuwe adres:
 • Weverstraat 9a, 1561EE Krommenie

Telefoon

 • Tel.: 088-0103000
 • Fax: 088-0103099
   

Contactformulier