Bethesda Terminale zorg

ouderenzorg thuiszorg Bethesda

Als u ernstig ziek bent en de laatste fase van uw leven in een vertrouwde omgeving door wilt brengen, bieden wij hulp en intensieve zorg.            -

Missie

Bethesda focussed zich op het brede terrein van zorg en welzijn in een kader waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Wij verlenen professioneel zorg en participeren in een samenleving waarin destigmatisering en participatie in de samenleving essentieel is. Mede hierdoor kunnen de cliënt in zijn vertrouwde omgeving optimaal blijven functioneren.

Algemene doelstelling

Het leveren van zorg op een manier die aansluit op de persoonlijke wensen en de leefsituatie van de cliënt  waarbij cliënt en middelen optimaal op elkaar afgestemd zijn en voldoet aan kwalitatief hoogwaardig zorgstandaarden.

1.    Het coördineren van optimale zorgverlening in de ketenzorg gericht op preventie, cure, care en nazorg.
2.    Het reduceren en of ondersteunen van Multi- probleem gezinnen.
3.    Kwetsbare groepen van mensen trainen tot optimale participatie in de samenleving.
4.    Optimale ondersteuning bieden aan zowel sociaalmaatschappelijke - als financiële problematiek “zowel preventief als care”

Strategie

Hoofddoel van de strategie is het consolideren van onze positie als een goede en duurzame onderneming in de zorgsector met een kijker op het vergroten van de kwaliteit van ons werk; het leveren van zorg met behulp van de diagnostiek van Omaha en de Emancipatorische visie.
Door de cliënt niet alleen als holistisch eenheid te zien maar door de problematiek in zijn directe omgeving aan te pakken en te werken aan zijn zelfredzaamheid. De cliënt zodanig stimuleren gebruik te maken van zijn competenties en leren leven met zijn beperkingen.
Vervolgens participatie in de samenleving optimaliseren door aangepaste arbeidsplaatsen te creëren.
Wij richten ons ook op de multiculturele samenleving, zowel autochtonen als allochtonen die niet of nauwelijks bekend zijn met de Westerse samenleving zijn onze speerpunt. OP deze manier  kan hoogwaardige zorg gegarandeerd worden.

Daarnaast wil Bethesda. een transitie van de tweede lijn zorg  “ziekenhuisopname” naar de eerste lijn zorg “thuiszorg’ realiseren, door het bieden van professionele competenties op het gebied van curatieve zorg. Dit vereist specialistische kennis van de zorgprofessionals en korte lijnen met de behandelaren. 

Samengevat wil Bethesda thuiszorg met name een zorginhoudelijk expert zijn die de aansluiting met de individuele achtergrond van de cliënt goed weet te leggen. Een sterke verankering binnen de keten, gecombineerd met belevingsgerichte zorg binnen een vangnet, wordt gezien als het onderscheidende vermogen van Bethesda thuiszorg. De betrokkenheid richting de cliënt en de lokale kracht van de omgeving dient optimaal te worden gefaciliteerd vanuit Bethesda. Dit stelt een veelheid aan eisen voor de interne organisatie van Bethesda thuiszorg.

 

Bethesda Thuiszorg (centrale)

 • Kleine Tocht 8A
  1507 CB Zaandam
 • KVK: 37110223
  BTW: 199502638B01
 • Vanaf 1 april 2020 is het nieuwe adres:
 • Weverstraat 9a, 1561EE Krommenie

Telefoon

 • Tel.: 088-0103000
 • Fax: 088-0103099
   

Contactformulier