Bethesda Thuiszorg

Huishoudelijke zorg

Huishoudelijke zorg

Soms is de huishouding te zwaar, omdat u ziek bent, een dagje ouder wordt, of omdat u voor anderen zorgt. Wij kunnen u hierbij ondersteuning bieden.

De medewerkers van Bethesda Thuiszorg helpen u bij uw huishouding in de breedste zin van het woord. 

De werkzaamheden worden afgestemd op uw persoonlijke wensen en in overleg met u stellen we vast welke huishoudelijke activiteiten we van u overnemen of samen kunnen doen. Hierbij maken wij gebruik van de Takenlijst “Normering schoon huis”.

Indicatie

Voor huishoudelijke verzorging hebt u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen via het Sociaal Wijkteam in de wijk waarin u woont.  Daar kunt u terecht voor meer informatie over het verkrijgen van een indicatie.

Hebt u geen indicatie voor Huishoudelijke Verzorging of wilt u in aanvulling op uw indicatie extra uren hulp ‘inkopen’? Dit kan dan door Bethesda Thuiszorg worden verzorgt. U betaalt hiervoor een vast uurtarief.

Eigen bijdrage

Voor Huishoudelijke Verzorging betaalt u een eigen bijdrage per uur. De eigen bijdrage wordt door de gemeente waarin u woont vastgesteld. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Aanvragen

Als u in het bezit bent van een toewijzing van de WMO van de gemeente dan is een telefoontje naar ons voldoende. U wordt in contact gebracht met de zorgcoördinator en deze kan dan verdere afspraken met u maken om de zorg te starten. U kunt ook gebruik maken van het “Contactformulier”.