Bethesda Thuiszorg

Begeleiding

Begeleiding

Bethesda Thuiszorg  levert ambulante begeleiding bij mensen thuis om de  zelfredzaamheid te bevorderen, te behouden of te compenseren. Op deze manier voorkomt u  verwaarlozing  of opname in een instelling.

Wij begeleiden mensen met verschillende achtergronden, levensovertuigingen en levenswijzen. U kunt hierbij denken aan mensen met een verstandelijke handicap, CVA of met een psychiatrische achtergrond.

Het kan gaan om telefonisch contact opnemen met een organisatie omdat de cliënt een brief niet begrijpt.

Verder kan het fijn zijn als er iemand is die meekijkt, meedenkt, actie onderneemt  of een luisterend oor biedt op een moment dat u er zelf even niet uitkomt.

Verstandelijke beperking

Als u een verstandelijke beperking heeft maar zelfstandig wilt wonen, kan Bethesda  Thuiszorg u hierbij ondersteuning bieden. In overleg wordt gekeken op welke gebieden u ondersteuning wenst. Bijvoorbeeld bij de organisatie van het huishouden, ondersteuning bij sociale contacten, persoonlijke verzorging of vaardigheidstrainingen. Uitgangspunt bij de ondersteuning is: u doet wat u zelf kan, u leert wat u wilt leren en wij ondersteunen u bij  wat u moeilijk vindt. De begeleiding wordt gegeven door een vaste medewerker, soms in samenwerking met andere hulpverleners.
Hoe vaak de begeleider langskomt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en varieert van één maal per week tot dagelijks contact.

Psychiatrie

Bethesda Thuiszorg heeft gediplomeerde begeleiders in dienst om ondersteuning en begeleiding te geven aan mensen met psychische problematiek. We kijken samen met u wat u nodig hebt om weer zo snel mogelijk de draad van uw leven op te pakken. We helpen u bijvoorbeeld bij de organisatie van het huishouden,  ondersteuning bij de opvoeding en verzorging van uw kinderen en ondersteuning bij het opbouwen of onderhouden van een sociaal netwerk. Ook geven we ondersteuning in bijvoorbeeld, persoonlijke verzorging of het leren leven met een beperking of chronische ziekte. We richten ons vooral op wat u zelf kunt en vullen aan waar u hulp nodig heeft.

Gezinsbegeleiding

Bethesda Thuiszorg begeleidt en coacht ook gezinnen. Bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe start na een moeilijke periode of als u een kind heeft met een chronische ziekte of andere beperking. We gaan samen met u op zoek naar praktische en haalbare oplossingen voor uw situatie. 

Indicatie

Voor begeleiding hebt u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen via het Sociaal Wijkteam in de wijk waarin u woont. Daar kunt u terecht voor meer informatie over het verkrijgen van een indicatie.

Hebt u geen indicatie voor Begeleiding of wilt u in aanvulling op uw indicatie extra uren hulp ‘inkopen’? Dit kan dan door Bethesda Thuiszorg worden verzorgt. U betaalt hiervoor een vast uurtarief.

Eigen bijdrage

Voor begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door de gemeente waarin u woont. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Aanvragen

Een telefoontje naar ons is voldoende. U wordt in contact gebracht met de zorgcoördinator van Bethesda Thuiszorg. U kunt ook gebruik maken van het Contactformulier via Contact of via Zorg Aanvragen